Tüm Kategoriler

 • Tüm Kategoriler
 • Gaz Alarm Cihazları
 • Selenoid Vanalar
 • Mekanik Deprem Vanaları
 • Elektronik Deprem Cihazları
 • Gaz Filtreleri
 • Gaz Basınç Regülatörleri
 • Gaz Bağlantı Fleksleri
 • Doğalgaz Tesisat Malzemeleri
 • Polietilen Ek Parçaları
 • Döküm EKPAŞ Malzemeleri
 • Tahliye Vanaları
 • Servis Kutusu Ve Ekipmanları
 • Körüklü Sayaçlar
 • PPRC Ek Malzemeleri
 • Yangın Grubu

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin korunması Agaz Mühendislik Enerji Endüstri ve Otomasyon Ltd. Şti. (“AGAZ”) için önemli bir konudur. AGAZ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Gizlilik Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1.   Gizlilik Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik Politikası, AGAZ’ın;

a)      Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

b)      Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),

c)      Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,

d)      Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

e)      Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

f)       Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

g)      Kişisel verileri saklama sürelerini,

h)      İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

i)        İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,

j)        Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

açıklamaktadır.

a)    Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

AGAZ kişisel verileri websitesi, Müşteri Hizmetleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b)   Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

AGAZ kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir.

1.      Siteye Üye Olan Müşteriler

2.      Siteye Üye Olmayan Müşteriler

3.      Çevrimiçi Ziyaretçi

4.      Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

c)    Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.      Siteye Üye Olan Müşteriler

·         Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası

·         Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı il, ilçe ve adres bilgisi (Yapılan alışverişin teslimat ve fatura adresi)

·         İletişim Bilgisi: Cep telefonu/sabit telefon, e-posta adresi, adres, posta kodu

·         Finansal Bilgi: Vergi Dairesi, Vergi Numarası

·     Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

·         Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

·         İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

·         Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

·       Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve AGAZ tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

·    Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya Müşteri Hizmetleri tarafından yapılan aramalar

·        Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, sosyal medya hesapları veya Müşteri Hizmetleri üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

2.      Siteye Üye Olmayan Müşteriler

·         Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası

·         Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı il, ilçe ve adres bilgisi (Yapılan alışverişin teslimat ve fatura adresi)

·         İletişim Bilgisi: Cep telefonu/sabit telefon, e-posta adresi, adres, posta kodu

·         Finansal Bilgi: Vergi Dairesi, Vergi Numarası

·    Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler

·        Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

·        Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

·       Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi ve AGAZ tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

·    Pazarlama Bilgisi: İlgili kişinin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı SMS, e-posta mesajları veya Müşteri Hizmetleri tarafından yapılan aramalar

·        Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, sosyal medya hesapları veya Müşteri Hizmetleri üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

3.      Çevrimiçi Ziyaretçi

·         Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

·         Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı

4.      Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

·         Kimlik Bilgisi: Ad, soyad

·         Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı il, ilçe, adres, posta kodu (Yapılan alışverişin teslimat adresi)

d)   Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, AGAZ tarafından işletilen www.agazmarket.com e-ticaret sayfasının;

·         Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

·         Bu sayfadan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,

·         Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

·         Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

·         Müşteri memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,

·         İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

·         Kurumsal itibar yönetimi, medya iletişimi,

·         AGAZ’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

·         Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

·         Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

·         İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

·         Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

e)   Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

AGAZ, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

AGAZ, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. AGAZ kişisel verileri işlerken Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

AGAZ işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

·         Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korur,

·         Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

AGAZ’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, AGAZ tarafından işletilen sayfalara veya AGAZ sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AGAZ bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f)     Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

AGAZ kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla muhasebe birimi ve kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca hukuki bir durum söz konusu olması durumunda bu bilgiler kolluk birimleri ve adli makamlarla da paylaşılmaktadır.

g)    Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

AGAZ işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

h)   İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

AGAZ tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

a)      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)       KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)      (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; www.agazmarket.com web sayfası içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirsiniz.

i)      İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

AGAZ tarafından işletilen www.agazmarket.com web sayfasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş

Bültenimize Abone Olun: